Vyvřelé horniny >

Metamorfované horniny >

Sedimentární horniny >